top of page

תנאי השימוש באתר CreationB  ובאתר MySunBag

ברוכים הבאים לאתר www.MySunBag.com  ואתר www.creationb.com (להלן: "האתר"). האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי CreationB (להלן: "הנהלת האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל עסקת רכישה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

  1     הסכמה לתנאי השימוש

1.1.     רישום פרטים אישיים באתר - אשר מקנה בין היתר את האפשרות להשתתף בהליך הזמנת המוצרים המוצעים באתר, השימוש באתר, בתכניו - לרבות השימוש באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה, וכפופה ומותנית בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.  

1.2.     הסכם זה יהא מחייב, ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.3.     הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

1.4.     תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

2.               מהות האתר

2.1.     CreationB הינו אתר אינטרנט למכירת מוצרי אקססוריז לחוף הים, ביניהם MySunBag. האתר מהווה זירה אינטראקטיבית, שמשמשת למכירה ולמתן מידע על מגוון המוצרים באתר.

2.2.     הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יודגש כי זמינות המוצרים תלויה במלאי, ועל כן ייתכנו מקרים שבהם, חלק מהמוצרים לא יהיו זמינים לרכישה. בנוסף, על המשתמש לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונו לרכוש בטרם יעשה כן, ויבצע את הרכישה רק לאחר שהשתכנע כי המוצר כמות שהוא מתאים לצרכיו. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

3.         באתר המשתמש יוכל להזמין מוצרים המתפרסמים באתר בהתאם למחירים הנקובים לצד כל מוצר ומוצר.

4.         תנאים לרישום ושימוש באתר

4.1.     כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, רשאי להירשם, לעשות שימוש ולהזמין מוצרים המוצעים באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א.      המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס.

ב.      המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

ג.        המשתמש הנו בעל חשבון PayPal, או כרטיס אשראי אשר נתמך על ידי האתר .

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר, או עושה בהם שימוש במסגרת האתר, הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

5.                שימוש באתר

5.1.     המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו, כמפורט בהסכם זה, ואינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

5.2.     השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

.               הליך הרכישה

6.1.     הזמנת המוצרים מהאתר על ידי המשתמשים מתבצעת באופן מקוון באמצעות האתר. חיוב משתמשי האתר יכול להתבצע במספר דרכים, כגון שימוש בכרטיס חיוב או באמצעות שימוש בחשבון PayPal מאובטח.

6.2.     כל הזמנת מוצר שמתבצעת באמצעות דף הסליקה של חברות סליקת כרטיסי החיוב או PayPal הינה מאובטחת בתקנים הנדרשים על ידי חברות האשראי. פרטי אמצעי התשלום נמחקים באופן אוטומטי ממערכת המחשוב של האתר לאחר ביצוע העסקה.

6.3.     לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תועבר בקשת הרכישה של המשתמש. לאחר מכן, ינפיק האתר אישור הזמנה אשר תישלח למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני ותכלול את מספר ההזמנה ואת פרטי המוצרים שהוזמנו באתר. 

6.4.     ניתן לערוך הזמנת מוצרים באתר באמצעות שיחה טלפונית עם צוות האתר. על מנת לבצע רכישה של מוצרים שמופיעים באתר, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו המלאים לרבות אמצעי תשלום. בתום הליך אישור ההזמנה ישלח נציג האתר למשתמש את מספר ההזמנה ואישור המעיד על ביצוע התשלום. אישור ההזמנה יישלח בכפוף לאישור חברת האשראי או חברת PayPal של פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.

7. אספקה ומשלוח

 

7.1 הנהלת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת הערכה הנרכשת באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. המשלוח ייעשה באמצעות דואר שליחים או דואר רשום, בהתאם לכתובת שהוזנה במסגרת הליך הרכישה, או לסניף הדואר הקרוב לכתובת זו.

יודגש שזמן המשלוח הנקוב בדף של המוצר הינו זמן משלוח מוערך. אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע מפעילות האתר, לרבות במקרים הקשורים לפעילות של הספקים השונים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת האתר, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של האתר
7.2 באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
7.3 זמני אספקת המוצרים/שירותים 
אספקת המוצר ללקוח תעשה בתאום טלפוני עימו, המוצר יסופק ללקוח תוך חמשה עד שבעה (5-7) ימי עסקים לאחר התאום הטלפוני.
כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר הינה מסיבה שאינה קשורה בטעות שנעשתה על ידי החברה. לדוגמא, במידה והלקוח ימסור כתובת שגויה יישא הלקוח בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב לו.

7.4 במידה והמוצר לא נמצא במלאי תימסר לצרכן הודעה תוך שני (2) ימי עסקים.
CreationB מתחייבת להודיע טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח על כל חוסר בפריט.

 

8. מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

8.1 ביטול הזמנה טרם איסוף עצמי או יציאת המשלוח- תזכה את הרוכש באופן מלא.

8.2 ביטול הזמנה לאחר שילוח - תחייב את הרוכש בעלויות המשלוח.

8.3ביטול הזמנה או החזרת המוצר תעשה באמצעות פנייה אלינו בכתובת הדוארinfo@creationb.com

עד שבעה ימים מעת הרכישה. לא יאוחר מ-7 יום מיום קבלתו. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כאשר כל חלקיו קיימים והמוצר ללא נזק. 

לא תתאפשר החזרת מוצרים שנעשה בהם שימוש או שאינם ארוזים באריזה מקורית ובצירוף חשבונית הרכישה.

8.4 מתן אחריות

על התיק ועל תפרים בלבד למשך שלושה חודשים מעת ובצירוף חשבונית רכישה.

אין אחריות על השמשיה, מטקות ו/או בקבוק השתייה.

9.               זמינות האתר

9.1.     האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

10.            שמירת המידע והשימוש בו

10.1.  האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות הפרטיות של האתר.

11.            הסכמה לקבלת דיוור מהאתר

11.1.  הרישום לאתר ובניהם רכישת מוצרים ו/או פנייה ישירה במייל באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: info@creationb.com

12           קניין רוחני

12.1.  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

12.2.  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

13.     הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

13.1.  הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

13.2.  התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר ו/או הספקים השונים.

13.3.  הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מצריכת המוצר.

13.4.  בכל מקרה, חבותו של האתר ו/או מי מטעמו למשתמש לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש עבור המוצר בעת הרכישה.

13.5.  עם זאת, הנהלת האתר מצהירה בזאת כי תנקוט במרב המאמצים על מנת לפתור בעיות ומחלוקות שיתעוררו בין הספקים השונים ובין משתמשי האתר.

14.            שיפוי

14.1.  המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

14.2.  המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או  הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על  ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה  ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או  באופן עקיף.

14.3.  המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

14.4.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

14.5.  המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

14.6.  הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

14.7.  באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם.

14.8.  למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

15.            אבטחת המידע

15.1.  האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

16.         המחאת זכויות וחובות

16.1.  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל  שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה  הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

17.         ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

17.1.  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

18          יצירת קשר

18.1 אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני:info@creationb.com

מדיניות פרטיות באתר

www.creationb.com: מדיניות פרטיות

 

שינוי אחרון 2017-06-29 01:45:10

.

בwww.creationb.com מעריכים את פרטיותך ולכן הכינו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת להודיע לך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ומה מגולה לגופים אחרים. למרות שwww.creationb.com איננו גוף אמריקאי, מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.


איזה מידע מזוהה אנו שומרים על אודותייך? אנו שומרים מידע מזוהה על אודותייך, לרבות שם אמיתי, כתובת פיסית, כתובת דואר  אלקטרוני, מספר(י) טלפון, כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר, חשבונות ברשתות חברתיות או שירותים אחרים, רשימת אנשי הקשר, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת.

איזה מידע לא מזהה אנו שומרים על אודותייך? אנו שומרים גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותייך, כגון: הרגלי הגלישה שלך, עמודים בהם צפית, ומידע נוסף שאנו נקבל ממך, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו.

איך אנו מעבדים מידע על אודותייך? אנו נעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות ונשתמש בו בהתאם לבקשותייך, אנו גם  מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית, יוצרים פרופילים שמאפשרים לנו לתת לך ולמשתמשים אחרים שירות טוב יותר, כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.

האם אנו שומרים עוגיות בשירות? עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. לא, השירות שלנו לא משתמש בעוגיות. .

למי עוד יש גישה למידע? אנו מספקים גישה למידע אך ורק לעובדינו, שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות, יכולים לגשת לחלק מהמידע האישי שלך, וכן לצדדים שלישיים שהרשית להם במפורש להעביר מידע זה.

כיצד אנו נצור עמך קשר? אנו אנו מעולם לא נצור עמך קשר או נספק את כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר, עשויים לשלוח דיוורים מעת לעת, עשויים לשלוח לך פרסומות מעת לעת, עשויים לשלוח לך הצעות רלונטיות,  כמו כן, אנו עשויים לצור עמך קשר אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.

האם אתה יכול לשנות או למחוק את המידע? אנו מכבדים את פרטיותך ואתה יכול לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני ולבקש שנסיר את המידע האישי שלך או נעביר לך עותק שלו, אתה מוזמן לצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת.

כיצד עלייך לפעול אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה? אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין  הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה, קצין הפרטיות שלנו יבחן את התלונות בזמן סביר וישלח לך את התשובה בהקדם, . כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: :info@creationb.com.

מדיניות הפרטיות הזו נוצרה בצורה אוטומטית על ידי מחולל מדיניות הפרטיות, כל הזכויות שמורות 2013, יהונתן קלינגר, עו"ד. מדיניות פרטיות זו מסופקת ללא כל אחריות לטיבה או להתאמתה ואינה מהווה ייעוץ משפטי.

bottom of page