top of page
Play Video
MySunBag for Shore!

MySunBag for Shore!

תיק ים

אליו נכנסת שמשייה מתקפלת, לבנה. 

בהגיעכם לחוף 

הוציאו את השמשייה וגם

את התיק הפנימי עם החפצים האישיים.

מלאו את MySunBag בחול והעמידו הצללה. לבד. בלי בעיה.

לערכה מצורף וו תלייה. מאבטח את התיק לשמשייה ביום בו משב רוח ערה.

תופתעו לגלות כמה קל לבחור את זווית הצל בהטיית השמשייה מצד אל צד או למקם

את הבסיס כולו במקום אחר ליד.

 

לטבול בים, להתמסר אל פריסבי, 

או משחק מטקה.

להישען על כרית, או כשרפרף לישיבה

בשעת ערביים, בשקיעה. 

MySunBag תיק פרקטי איתו כיף וגם נוח להתגלגל אל הים.